Voor 2022 zijn er met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Dat betekent dat de nota voor de verrichtingen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat en er volledig vergoed wordt.  

De behandeling gaat echter wel ten koste van het eigen risico.

 

Wanneer u een afspraak niet nakomt en of bij afzegging binnen 24 uur houd ik mij het recht voor om een  bedrag van 100 euro bij u in rekening brengen. (Dit bedrag krijgt u niet vergoed van uw ziektekostenverzekeraar.)