Voor 2022 zijn er contracten afgesloten met
CZ (CZ, Ohra en Nationale Nederlanden)
VGZ (VGZ, Unive, IZZ, IZA, Bewust, MVJP, Zorgzaam verzekerd, UMC)
Menzis (Ander zorg, Hema, PMA)
DSW (in Twente en Stad Holland)
Caresq (Aevitae)
Eno (Salland en Zorgdirect)
Zorg en zekerheid (AZVZ en Zorg en Zekerheid)
DSW (in Twente en Stad Holland)
ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO zorg en Jaah)

 

Maar is het contract met Zilverenkruis (de Friesland, FBTO, Interpolis), ASR en Ditzo niet geaccepteerd.

 

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten krijgt u de nota voor de gesprekken. U kunt die indienen bij uw zorgverzekeraar en u zult dan een bepaald bedrag vergoed krijgen. U zult dan moeten bijbetalen.  Om hoeveel het gaat hangt af van wat uw verzekeraar vergoedt en wat wij afspreken.
U kunt per 1 januari ook kiezen voor een restitutiepolis. Dan wordt ongecontracteerde zorg volledig vergoed.

 

Wanneer u een afspraak niet nakomt en of bij afzegging binnen 24 uur houd ik mij het recht voor om een  bedrag van 100 euro bij u in rekening brengen. (Dit bedrag krijgt u niet vergoed van uw ziektekostenverzekeraar.)