De effecten van de behandeling worden regelmatig met u geëvalueerd aan de hand van metingen met behulp van vragenlijsten.

Na afloop van de behandeling zal er een brief naar de huisarts worden gestuurd (Behalve als u hier bezwaar tegen heeft).

Yn Fryslan is it wichtig om der by te fertellen dat de petearen ek yn it Frysk fierd wurde kinne.