De voorgang van de behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden.
Eventueel met behulp van vragenlijsten.


Na afloop van de behandeling zal er een brief naar de huisarts worden gestuurd (Behalve als u hier bezwaar tegen heeft).

Yn Fryslan is it wichtig om der by te fertellen dat de petearen ek yn it Frysk fierd wurde kinne.